Redakcja „Przeglądu Komunalnego” zaprasza na (prawie) obowiązkowe szkolenie

Elektroniczna ewidencja odpadów
w systemie BDO

Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

29 października 2019 r. Warszawa

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701

z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwią one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje będą realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Korzyści ze szkolenia

 • Dowiesz się w jaki sposób należy prowadzić elektroniczną ewidencję odpadów w systemie BDO
 • Poznasz jak prawidłowo korzystać z modułu ewidencji odpadów, modułu rejestracyjnego i modułu sprawozdawczego
 • Pokażemy jak wypełniać karty przekazania i ewidencji odpadów (prezentacja wszystkich kart)
 • Nauczymy jak korzystać z nowego narzędzia aby uniknąć błędów
 • Poznasz korzyści z wprowadzenia systemu BDO
 • Uzyskasz unikalną wiedzę z zakresu systemu BDO

Szkolenie poprowadzi specjalista ds. gospodarki odpadami.

Adresaci szkolenia

 • Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Przedstawiciele firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów
 • Reprezentanci przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej
 • Przedstawiciele samorządów

Zapisz się już dziś - uzyskaj wiedzę

jak pracować w systemie BDO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

PROGRAM SZKOLENIA

 • informacje ogólne, podstawa prawna (ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. t.j. DzU 2019 poz. 701 z późn. zm.) i obowiązki z tym związane
 • omówienie głównych modułów systemu- moduł ewidencji odpadów - moduł rejestracyjny - moduł sprawozdawczy
 • korzyści z wprowadzenia systemu BDO

9.00-10.00 rejestracja na szkolenie, poczęstunek

11.00-11.30 Przerwa kawowa


 • karta przekazania odpadów
 • karta przekazania odpadów komunalnych
 • karta ewidencji odpadów
 • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
 • karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych

14.30-15.30 Lunch

10.00 – 10.45 Najważniejsze informacje o systemie BDO

11.30 – 14.00 Prezentacja modułu ewidencji odpadów na przykładzie kart (w trakcie 10 min. przerwa)

14.00 – 14.30 Pytania, dyskusja

10.45 – 11.00 Pytania, dyskusja

Koszt udziału w szkoleniu

590 zł netto + VAT

725,70 PLN brutto

Członkowie Rady RIPOK

530 zł netto + VAT

651,90 PLN brutto

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie szkolenia:

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807