BDO w praktyce oraz nowe obowiązki w zakresie ewidencji i magazynowania odpadów ze zmianami po 1 stycznia 2021 r.

SZKOLENIE ON-LINE

17 czerwca 2021 r., godz. 9:00-13:00

Wszystko o funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych
Praktyczna nauka obsługi platformy BDO
Jak działa ewidencja i jak zrobić roczną sprawozdawczość?
Wdrażane i planowane zmiany w BDO oraz gospodarce odpadami
Nowe obowiązki w zakresie ewidencji i magazynowania odpadów ze zmianami po 1 stycznia 2021 r.

Szkolenie, które możesz obejrzeć, niezależnie od sytuacji
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych

- Ponad cztery godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

Oferujemy odrębne szkolenia z BDO
dla firm i instytucji

Zapytania o szkolenia indywidualne - d.szymanski@abrys.pl

Zarejestruj się TUTAJ

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie online krok po kroku

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701

z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiają one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje są realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

367,77 PLN brutto

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Poznasz nowe obowiązki zarządzających przedsiębiorstwami; nie tylko dotyczące BDO
 • Otrzymasz informacje o sankcjach grożących za ich niedotrzymanie
 • Pozyskasz wiedzę o uprawnieniach organów kontrolnych i sposobach prowadzenia przez nie kontroli
 • Dowiesz się jak zapewnić bezpieczeństwo danych zawartych systemie BDO
  oraz w jakie narzędzia wyposażyć swoich pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji
 • Poznasz korzyści i ograniczenie outsourcingu w zakresie BDO

Adresaci szkolenia BDO

 • Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Przedstawiciele firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów
 • Reprezentanci przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej
 • Przedstawiciele samorządów

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia udziału w warsztatach


Prowadząca szkolenie:

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


8:00 - 09:00 - Rejestracja Uczestników


09:00 - Rozpoczęcie szkolenia


Czym jest BDO?

     Dostęp do BDO 

       Wymagania infrastrukturalne BDO 

       Role użytkowników 

       Gospodarowanie odpadami w praktyce a wsparcie ze strony BDO


Zmiany w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej w roku 2021

       Przepisy dotyczące awarii BDO

       Inne zmiany w przepisach odpadowych

       Kierunki zmian w przepisach odpadowych – BDO-VAT, DPR, kwalifikacja odpadów komunalnych


 Przekazywanie odpadów 

        Statusy Kart Przekazania Odpadów

        Przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności

        Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów


11:00 - Przerwa


Ewidencja odpadowa

       Zmiany w ewidencji odpadowej na platformie BDO 

       Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji

       Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów


Nowe obowiązki w zakresie ewidencji i magazynowania odpadów - zmiany po 1 stycznia 2021 r

       Wymagania ogólne wynikające z ustawy o odpadach 

       Nowelizacja obowiązków w zakresie magazynowania odpadów od 2021 r.

       Podmioty zwolnione 

       Nowe obowiązki dla małych wytwórców odpadów 

       Nowe obowiązki dla dużych wytwórców odpadów 

       Oznakowanie odpadów niebezpiecznych 

       Nowe sankcje karne  

       Kierunki zmian w zakresie magazynowania odpadów w kolejnych latach


13:00 - Zakończenie szkolenia 


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

PROGRAM

Prowadząca szkolenie

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie online - 24 marca 2020

Szkolenie online - 21 kwietnia 2020

Szkolenie online - 4 listopada 2020

Szkolenie online dla firmy SKY-NET - 10 listopada 2020

Szkolenie online - 19 grudnia 2020

Szkolenie online - 21 stycznia 2021

Szkolenie online dla firmy Remondis Szczecin - 27 stycznia 2021

Szkolenie online - 10 marca 2021

Szkolenie online - 21 kwietnia 2021

Przeszkoliliśmy z BDO ponad 2000 osób!

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Dominik Szymański


redaktor prowadzący miesięcznik

"Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451

e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Kontakt:

Szymon Pewiński


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807