BDO - sprawozdawczość komunalna za 2021 r. w Bazie Danych Odpadowych

SZKOLENIE ON-LINE

środa, 14 grudnia 2021 r.

w godzinach 9.00 - 13.00

Wszystko o funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych
Praktyczna nauka obsługi platformy BDO
Jak działa ewidencja i jak zrobić sprawozdawczość?
Wdrażane i planowane zmiany w BDO oraz gospodarce odpadami

Przekazywanie odpadów z wykorzystaniem platformy BDO
Statusy Kart Przekazania Odpadów
Przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności
Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów

Najnowsze szkolenie adresujemy do wszystkich osób korzystających na co dzień z Bazy Danych Odpadowych.


Jak działa i jak obsługiwać w gąszczu prawnych zmian Bazę Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, czyli BDO? To zadanie niełatwe, nawet dla znawców tajemnic BDO.


Dlatego zapraszamy na kolejne praktyczne szkolenie z zakresu BDO, które redakcje “Przeglądu Komunalnego” oraz “Energii i Recyklingu” organizują w formule online 14 grudnia 2021 r., w godzinach 9.00-13.00.


Kilkugodzinne webinarium w formie on-line poprowadzi ekspertka z zakresu BDO, Izabela Wołosiak, właścicielka firmy Green Concept. Obok nauki precyzyjnej obsługi programu, mówić będzie ona o obowiązkach wynikających z systemu dla kadry zarządzającej, sankcjach za ich niedotrzymanie, a także o możliwych zmianach w BDO.


Uczestnicy naszych szkoleń mogą zadawać prowadzącej indywidualne pytania poprzez czat oraz wspólnie rozwiązywać bieżące problemy związane z gospodarką odpadami i BDO.


Z naszej oferty szkoleniowej z zakresu BDO skorzystało już niemal 2,5 tys. osób!


Zapraszamy!

24-25 sierpnia 2021

Szkolenie, które możesz obejrzeć niezależnie od sytuacji.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

- Ponad cztery godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu? Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.

Kontakt: d.szymanski@abrys.pl

Koszt udziału w szkoleniu

299 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

367,77 zł brutto

Oferujemy odrębne szkolenia z BDO
dla firm i instytucji

Zapytania o szkolenia indywidualne: d.szymanski@abrys.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie online krok po kroku

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701

z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiają one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje są realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Koszt udziału w szkoleniu

299 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

367,77 zł brutto

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Poznasz nowe obowiązki zarządzających przedsiębiorstwami; nie tylko dotyczące BDO
 • Otrzymasz informacje o sankcjach grożących za ich niedotrzymanie
 • Pozyskasz wiedzę o uprawnieniach organów kontrolnych i sposobach prowadzenia przez nie kontroli
 • Dowiesz się jak zapewnić bezpieczeństwo danych zawartych systemie BDO
  oraz w jakie narzędzia wyposażyć swoich pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji
 • Poznasz korzyści i ograniczenie outsourcingu w zakresie BDO

Adresaci szkolenia BDO

 • Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Przedstawiciele firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów
 • Reprezentanci przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej
 • Przedstawiciele samorządów

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia udziału w warsztatach


Prowadząca szkolenie:

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


8:30 - 09:00 - Rejestracja Uczestników


09:00 - Rozpoczęcie szkolenia


1. Wprowadzenie

a. Kierunki zmian w zakresie gospodarki odpadami

     b. Czym jest BDO?

     c. Co przed nami?


2. Zwolnienia z ewidencji odpadów 

     a. Kto podlega pod obowiązek ewidencji odpadów?

     b. Ewidencja uproszczona

     c . Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji 


3. Realia prawne i rynkowe w zakresie odpadów komunalnych

     a. Definicja odpadów komunalnych

     b. Zmiany w zakresie ewidencji odpadów komunalnych od 2021 r.

     c. Rejestracja odbioru odpadów komunalnych


4. Praca na platformie BDO

     a. Dostęp do BDO 

     b. Pełnomocnictwo dla użytkowników BDO

     c. Wymagania infrastrukturalne BDO

     d. Role użytkowników

     eRozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów


5. Ewidencja odpadów z wykorzystaniem platformy BDO

     a. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów po zmianach 2021r.

     b. Przemieszczanie odpadów między własnymi miejscami prowadzenia działalności

     c. Przetwarzanie odpadów 

     d. Przekazanie odpadów do kolejnego posiadacza 

     e. Różnice masy odpadów

     f. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów


6. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw gospodarki odpadami


13:00 - Zakończenie (możliwe przedłużenie szkolenia do 1 godziny)


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

PROGRAM

Koszt udziału w szkoleniu

299 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

367,77 zł brutto

Prowadząca szkolenie

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie online - 24 marca 2020

Szkolenie online - 21 kwietnia 2020

Szkolenie online - 4 listopada 2020

Szkolenie online dla SKY-NET - 10 listopada 2020

Szkolenie online - 19 grudnia 2020

Szkolenie online - 21 stycznia 2021

Szkolenie online dla Remondis Szczecin - 27 stycznia 2021

Szkolenie online - 10 marca 2021

Szkolenie online - 21 kwietnia 2021

Szkolenie online - 17 czerwca 2021

Szkolenie online - 25 sierpnia 2021

Szkolenie online - 27 października 2021

Przeszkoliliśmy z BDO niemal 2500 osób!

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Dominik Szymański


redaktor prowadzący

"Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451

e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Kontakt:

Szymon Pewiński


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807