BDO - podsumowanie ewidencji i sprawozdawczości w gospodarce odpadami za 2021 r.

SZKOLENIE ON-LINE

wtorek, 22 lutego 2022 r.
w godzinach 9.00 - 13.00

A ponadto:
 • Wszystko o funkcjonowaniu Bazy Danych Odpadowych
 • Praktyczna nauka obsługi platformy BDO
 • Jak działa ewidencja i jak zrobić sprawozdawczość?
 • Wdrażane i planowane zmiany w BDO oraz gospodarce odpadami
 • Przekazywanie odpadów z wykorzystaniem platformy BDO
 • Statusy Kart Przekazania Odpadów
 • Przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności
 • Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów

Najważniejsze nowości podczas szkolenia:

Zmiany w definicjach odpadów komunalnych od 2022 r.

Nowe obowiązki dla przetwarzających odpady

Kierunki zmian w BDO

Nowe obowiązki w transgranicznym przemieszczaniu odpadów - SENT

Koszt udziału w szkoleniu

299 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

367,77 zł brutto


Prowadząca szkolenie:

Izabela Wołosiak, Green Concept


8:00 - 09:00 - Rejestracja Uczestników


09:00 - Rozpoczęcie szkolenia


Najnowsze zmiany w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej

Przepisy dotyczące awarii BDO

Inne zmiany w przepisach odpadowych

Kierunki zmian w przepisach odpadowych – BDO-VAT, DPR, kwalifikacja odpadów komunalnych


Praca na platformie BDO

Dostęp do BDO

Wymagania infrastrukturalne BDO

Role użytkowników

Gospodarowanie odpadami w praktyce a wsparcie ze strony BDO


Przekazywanie odpadów z wykorzystaniem platformy BDO

Statusy Kart Przekazania Odpadów

Przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności

Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów


Ewidencja odpadów z wykorzystaniem platformy BDO

Zmiany w ewidencji odpadowej na platformie BDO

Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji

Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów


Przepisy regulujące zasady sporządzania sprawozdań rocznych

Terminy składania sprawozdań za rok 2021

Uprawnienia do składania sprawozdań za pośrednictwem BDO

Sposób wypełniania sprawozdań rocznych w BDO


Nowe obowiązki przedsiębiorstw gospodarki odpadami

Podmioty zwolnione z ewidencji – jak się zabezpieczyć?

Ewidencja odpadów za pośrednictwem BDO – aspekty praktyczne

Ewidencja: jak dbać o bezpieczeństwo danych?


Nowe obowiązki w transgranicznym przemieszczaniu odpadów - SENT


Obowiązki przedsiębiorcy


Odpowiedzialność zarządzających


13:00 Zakończenie szkolenia


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

PROGRAM


Jak działa i jak obsługiwać w gąszczu prawnych zmian Bazę Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, czyli BDO? To zadanie niełatwe, nawet dla znawców tajemnic BDO.


Dlatego zapraszamy na kolejne praktyczne szkolenie z zakresu BDO, które redakcje “Przeglądu Komunalnego” oraz “Energii i Recyklingu” organizują w formule online 22 lutego 2022 r., w godzinach 9.00-13.00.


Kilkugodzinne webinarium w formie on-line poprowadzi ekspertka z zakresu BDO, Izabela Wołosiak, właścicielka firmy Green Concept. Obok nauki precyzyjnej obsługi programu, mówić będzie ona o obowiązkach wynikających z systemu dla kadry zarządzającej, sankcjach za ich niedotrzymanie, a także o możliwych zmianach w BDO.


Uczestnicy naszych szkoleń mogą zadawać prowadzącej indywidualne pytania poprzez czat oraz wspólnie rozwiązywać bieżące problemy związane z gospodarką odpadami i BDO.


Z naszej oferty szkoleniowej z zakresu BDO skorzystało już niemal 2,5 tys. osób!


Zapraszamy!

24-25 sierpnia 2021

Szkolenie, które możesz obejrzeć niezależnie od sytuacji.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

- Ponad cztery godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu? Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.

Kontakt: d.szymanski@abrys.pl

Koszt udziału w szkoleniu

299 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

367,77 zł brutto

Oferujemy odrębne szkolenia z BDO
dla firm i instytucji

Zapytania o szkolenia indywidualne: d.szymanski@abrys.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie online krok po kroku

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701

z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiają one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje są realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Koszt udziału w szkoleniu

299 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

367,77 zł brutto

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Poznasz nowe obowiązki zarządzających przedsiębiorstwami; nie tylko dotyczące BDO
 • Otrzymasz informacje o sankcjach grożących za ich niedotrzymanie
 • Pozyskasz wiedzę o uprawnieniach organów kontrolnych i sposobach prowadzenia przez nie kontroli
 • Dowiesz się jak zapewnić bezpieczeństwo danych zawartych systemie BDO
  oraz w jakie narzędzia wyposażyć swoich pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji
 • Poznasz korzyści i ograniczenie outsourcingu w zakresie BDO

Adresaci szkolenia BDO

 • Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska
 • Przedstawiciele firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów
 • Reprezentanci przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej
 • Przedstawiciele samorządów

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia udziału w warsztatach

Koszt udziału w szkoleniu

299 zł netto + VAT

259 zł netto + VAT

318,57 PLN brutto

Cena za osobę dla grupy minimum 5 uczestników

Cena za osobę dla grupy minimum 10 uczestników

229 zł netto + VAT

281,67 PLN brutto

367,77 zł brutto

Prowadząca szkolenie

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie online - 24 marca 2020

Szkolenie online - 21 kwietnia 2020

Szkolenie online - 4 listopada 2020

Szkolenie online dla SKY-NET - 10 listopada 2020

Szkolenie online - 19 grudnia 2020

Szkolenie online - 21 stycznia 2021

Szkolenie online dla Remondis Szczecin - 27 stycznia 2021

Szkolenie online - 10 marca 2021

Szkolenie online - 21 kwietnia 2021

Szkolenie online - 17 czerwca 2021

Szkolenie online - 25 sierpnia 2021

Szkolenie online - 27 października 2021

Szkolenie online - 24 listopada 2021

Szkolenie online - 14 grudnia 2021

Szkolenie online - 26 stycznia 2022

Szkolenie online - 8 lutego 2022

Przeszkoliliśmy z BDO ponad 2500 osób!

Dominik Szymański


redaktor prowadzący

"Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451

e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Kontakt:

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807